Bygghandel & Maskinsnickeri

Alexanderssons Maskinsnickeri har jobbat med byggmaterialsförsäljning och specialanpassade lösningar inom trä sedan 1978.

Byggmaterial och sågservice

Behöver ni en särkskild storlek eller liknande på t ex reglar, limträbalkar eller dylikt så fixar vi det! Vi har även ett bra utbud på färg där vi även bryter olika kulörer. Om du som kund är osäker på vad du är i behov av, hjälper vi dig att ta fram rätt byggmaterial till just ditt ändamål!

Produkter i
blickfånget

BYGGHANDEL MED
PERSONLIG SERVICE!

HÖG KVALITÉ PÅ TRÄ
TILL RIKTIGT BRA PRISER!